יוחנן דנינו

יוחנן דנינו – המפכ”ל – מה הוא מסתיר ? *

בזמן החקירה המשטרתית הסמוייה זומנתי למטה הארצי בירושלים ללישכתו של יוחנן דנינו , בכדי לפרט , להציג ולהשמיע את הראיות על הפשעים ברשות המסים שחבריי ( 14 קצינים , רואה חשבון ועורכי דין מרשות המסים ) ואני חשפנו .49886620100185640360no

ניפגשתי עם סגן ניצב ירון ארם (שוטר ישר ! עבדנו ביחד בחקירות משותפות כשהוא שירת ביאח”בל ) עוזרו של דנינו . – בסיום הפגישה , ולאחר ששמע וראה את הראיות כולל על רצח המקור המודעיני אמר ירון ארם שתהיה חקירה מקיפה , וגם בדיקה של שופט חוקר ! – בפועל לא נעשה דבר ! – יתרה מכך , בעבר גורם בכיר מאוד במטה הארצי הדליף לארכי מושחת איתן רוב ( מנהל רשות המסים ) על … החקירה המשטרתית הסמוייה !!! אמרתי זאת בבית משפט ! כמו כן באחד מעשרות מעצרי סתימת הפיות נגדי אמרתי בבית המשפט המחוזי בתל אביב (עת המשטרה רצתה לעצור אותי … עד תום ההליכים לכשנה ! על דבריי ביקןרת נגדה . השופט שיחרר אותי מיד ) ,כי המפ”כל דנינו מעורב בטיוח הפשעים ברשות המסים ! אני מזמין את יוחנן דנינו לתבוע אותי !