עמוד הבית » אוכלי שוחד » פרשת הדיסקונטאים

פרשת הדיסקונטאים

מקבלי השוחד

עופר הלדשטיין – מנהל מערך הייעוץ להשקעות בבנק דיסקונט, ממונה על מחלקת חברות באגף ניירות ערך של הבנק

דוד ויינמן – מבצע בבורסה מטעם חברת ההשקעות אילנות דיסקונט.

אפרים קוצ’ינסקי – אחראי על המבצעים בבורסה בתחום המניות מטעם אילנות דיסקונט.

אהוד יעקב – סגשל מרקדו, אחראי על המבצעים בבורסה מטעם בנק דיסקונט.

מרדכי מרקדו – אחראי על המבצעים בבורסה מטעם בנק דיסקונט.

יצחק כהן – מבצע בבורסה לניירות ערך מטעם בנק דיסקונט

נותני השוחד

אריה אדלר – איש עסקים, מנהל תיקי השקעות בניירות ערך בחברה המרכזית לניירות ערך בע”מ.

טדי שגיא – משקיע פרטי בניירות ערך, עסק בייעוץ, ניהול תיקים וביצוע השקעות בניירות ערך.

הפרשה

בשנת 1994, אריה אדלר, משקיע פרטי, סיפק את ההון הנדרש לרכישת איגרות חוב ומניות. לאחר הרכישה, החלו שאר השותפים בפרשה, עובדים שכירים בנק דיסקונט שמתוקף תפקידם בבנק היו מבצעים עסקאות בבורסה, לגרום לעליית שערן של המניות או אגרות החוב על ידי הזרמת ביקושים מטעם חשבונות לקוחות, קופות גמל, קרנות נאמנות שבשליטתם או ניהולם בבנק דיסקונט ואילנות דיסקונט. לאחר שעליית השער הושגה, מכר אריה אדלר את המניות או אגרות החוב במחיר גבוה ונתן לכל אחד מהבנקאים המעורבים את חלקו מתוך הרווחים שנוצרו.

מעורב נוסף בפרשה טדי שגיא, בן 22 , חבר לעובדים הבכירים במחלקת ההשקעות של קבוצת דיסקונט וקשר עימם קשר לביצוע עבירות וזאת כדי להשפיע בדרכי מרמה על תנודות שערי אגרות חוב בבורסה ומחוצה לה ובדרך זו להפיק לעצמו ולהם רווחים בדרכים בלתי כשרות. בינואר 1994 לאחר עסקה “מוצלחת” שביצע כחודשיים קודם, יוצר טדי שוב קשר עם עובדי הבנק כשהפעם הונחה לרכוש אגרות חוב ממשלתיות בסכום של 20 מיליון ערך נקוב בשער מסויים. נוכח גודל הסכום הנדרש לביצוע הרכישה, פנה הנאשם למממנים אחרים ושיתף אותם בפרטי הקשר ובמימון העסקה. במכרז שנערך ע”י בנק ישראל, רכש טדי קרוב ל- 20 מיליון ערך נקוב של אגרות חוב גליל 5419. והחזיק באגרות החוב מספר ימים, במקביל הוזרמו בבורסה ביקושים לאותה סדרה של אגרות חוב. זאת במטרה לגרום לעליית שער האגרות, בידיעה כי אין אפשרות לספק את הביקושים הללו כי מרבית הכמות מוחזקת בידי הנאשם ואחרים. תוך יומיים עלה שער אגרות החוב בכ- % 6 והן נמכרו ברווח כולל של כ-1,250,000 ש”ח. מהסך הכולל של הרווח, גרף הנאשם לכיסו כ-125,000 ש”ח בשתי העסקאות שביצע הסתכמו רווחיו שבוצעו בהפרש זמן של שלושה חודשים, בכ- 135,000 ₪.

גזר הדין

פסק הדין ניתן על ידי השופט המחוזי אמנון סטרשנוב ב-1 בנובמבר 1996. עובדי הבנק הורשעו בבית המשפט המחוזי בין יתר הסעיפים בקבלת שוחד. אדלר ושגיא הורשעו במתן שוחד.
הלדשטיין נידון ל-6 שנות מאסר בפועל ולקנס של 4 מיליון ש”ח

ויינמן נידון ל- 4 שנות מאסר בפועל ולקנס של מיליון ש”ח

קוצ’ינסקי נידון ל- 3 שנות מאסר בפועל ולקנס של 750 אלף ש”ח

יעקב נידון ל- 4 שנים וחצי מאסר בפועל ולקנס של 1.5 מיליון ש”ח

מרקדו נידון לשנתיים מאסר בפועל ולקנס של 300 אלף ש”ח

יצחק כהן נידון במסגרת הסכם טיעון ל- 3 שנות מאסר בפועל, שנתיים על תנאי וקנס של 1 מיליון שח.
אריה אדלר נידון ל- 3 שנים וחצי מאסר בפועל ולקנס של 1.5 מיליון ₪

הבנקאים הגישו ערעור בבית המשפט העליון על חומרת העונש והרשעתם בקבלת שוחד. השופט גולדברג דחה את הערעור וקבע כי התקיימו בפרשה הזו יסודותיה של עבירת השוחד. לאחר מספר חודשים, עו”ד אייל רוזובסקי מגיש בקשה בשם 3 מהמואשמים לדיון חוזר בבית המשפט העליון בפני נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק שדוחה את הבקשה לדיון חוזר.

טדי שגיא הורשע בעסקת טיעון שקדמה לפסק הדין של יתר המעורבים לאחר שהודה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מתן שוחד ותרמית בקשר לניירות ערך. גזר דינו – שנתיים מאסר, מהן תשעה חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי למשך שלוש שנים מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל וקנס כספי בסך 300,000 ₪. כמו כן נעתר השופט לבקשת עו”ד קירשנבאום, שריצוי העונש יהיה בכלא המאובטח – כלא אייל ולא כלא מעשיהו שם ישב באותה עתה אחיו החורג רונן שני (שהורשע ברצח הברוקר יעקב אלטרוביץ’ על רקע הפסדים בתיקי ההשקעות בבורסה בשנת 1985) . תפ”ח 208/95 תפ”ח 208/95

 

קישורים

פסק דין http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_1368.pdf

דחיית הבקשה לדיון חוזר http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_1368.pdf

תרמיות הרצת מניות והסחר במידע פנים http://www.themarker.com/markets/1.662618

חושף הפרשה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%99%D7%9D

תפ”ח 207/95 + 208/95 – חלק א’ ב’ ג’ http://www.snlawyers.co.il/arows%20presentation/c19294-i25.php

גזר דין יצחק כהן – http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_1484.pdf

 

כתיבת תגובה