השופט בדימוס – דוד רוזן

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות.
החלטות שנתן בענין רפי רותם:

דוד רוזן -מסמך החלטה- תלונת רפי רותם

 

מסמך החלטה בענין יואב גיספאן וקלטת השוחד המיני ברשות המסים