עמוד הבית » הסיפור המלא » אביר איכות השלטון לשנת 2014

אביר איכות השלטון לשנת 2014

10906378_1546069162299551_5700570833294911047_nבהוקרה על פועלו כנגד שחיתות במערכת הציבורית ועל מאבק ארוך שנים, חסר פשרות, להוצאת האמת לאור. תלונותיו של מר רותם ושל עמיתיו מרשות המסים הובילו לחשיפת פרשיות שחיתות, מהחמורות שניתן להעלות על הדעת. על אף הקשיים הרבים , עמד מר רותם איתן בפני מכשולים רבים והתנכלויות קשות, אשר שינו את חייו מן הקצה אל הקצה.כל זאת, כדי להביא לעקירת נורמות מושחתות מן המערכת הציבורית. בפועלו ובעמידתו האיתנה מהווה מר רותם סמל למאבק בשחיתות ואינו מניח לחשדות לפגיעה בטוהר המידות לרדת מסדר היום הציבורי.

על כל אלה ,

מוענק למר רפי רותם אות אביר איכות השלטון בקטגוריית מאבק חברתי למען טוהר המידות ואיכות השלטון לשנת 2014 .

כתיבת תגובה