עמוד הבית » מיכאל מירב » הממונה על חקירות טוהר מידות בתע”א יצא לפנסיה ערב תחילת החקירה הגלויה בחברה/ משה ליכטמן – גלובס

הממונה על חקירות טוהר מידות בתע”א יצא לפנסיה ערב תחילת החקירה הגלויה בחברה/ משה ליכטמן – גלובס

כתיבת תגובה