חושפי שחיתוית

קבלן הקולות של חיים כץ זוכה להעדפה במכרזי תעשיה אוירית, חושף השחיתות פוטר בניגוד לחוק. מבקר המדינה לא הוציא עדיין צו הגנה.

כתבתו של העיתונאי משה ליכטמן/ גלובס : התעשייה האווירית מציגה: כך מתייחסים לספק, כך מסלקים את המתריע בעקבות תחקיר "גלובס"...

Read more